Het gemaal is door Het Waterschap Zeeland gebouwd rond 1876 en tot net na de watersnoodramp van 1953 in bedrijf geweest. Het onderstoom draaiende gemaal was voorzien van een een krachtige machine welke op kolen werd gestookt. Na 1953 is het gemaal nog even diesel elektrisch gestookt, maar na een aantal jaren heeft het waterschap Schouwen-Duiveland, nu waterschap Scheldestromen er voor gekozen om een nieuw gemaal te bouwen. Gemaal Promelsluis langs de Oosterschelde 1958.

Rond de jaren 60 van de vorige eeuw is het pand in bezit gekomen van een plaatselijke aannemer, handelaar welke er opslag van materiaal had. En later in het pand is gaan wonen. Rond de jaren 80 is het pand verkocht aan de familie Vlug welke het pand tot 2007 in het bezit hebben gehad. In oktober 2007 is het pand in bezit gekomen bij de huidige eigenaar en geheel gemoderniseerd en gerenoveerd waarbij de oorspronkelijke details weer terug zijn gevonden achter de vele aftimmeringen in het pand. Tevens is er een fraaie besloten tuin aangebracht met vijverpartijen, duinen en “natuur tuin” welke in het landschap opgaat.

In overleg met Staatsbosbeheer is er een begrazings gebied overeengekomen tussen de dijk ( Boogerdweg) en de woningen en zijn er een tweetal veeroosters en afrastering geplaatst zodat er thans ieder jaar een tweetal koeien met kalfjes het gebied afgrazen voor het natuurlijk onderhoud van de linker en rechter spuiboezem.